Pátek 10. dubna, Velký pátek

Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních!
Ž 112,1


Jeho rány vás uzdravily! Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší.
1P 2,24–25 (B21)


Velký pátek – přemítám v myšlenkách, co nám chce tento den sdělit a připomenout. Ježíš vzal naše hříchy na sebe. Svou smrtí odstranil naši vinu i trest. A tak otevřel cestu, kterou se zase můžeme vrátit k Bohu. „Jeho rány vás uzdravily,“ říká apoštol Petr a používá výraz „uzdravily“ ve vztahu k našemu spasení. Tím, že vzal Ježíš na sebe trest za naše hříchy, stal se naším zástupcem. Touto zástupnou smrtí nás navrátil zpět do své blízkosti a chce být Pastýřem a Strážcem našich duší. Milujme jeho přikázání a poslouchejme jeho hlas. Pamatujme, že utrpení pro Krista je cestou k duchovní zralosti a k Božímu požehnání. Žijeme-li Kristu a evangeliu, nemáme utrpení vyhledávat, ale máme být připraveni z lásky ke Kristu utrpení podstoupit.
Pane Ježíši, děkuji za tvou smrt, za otevřenou cestu k Bohu.

J 19,16–30 * 2K 5,(14b–18)19–21 * Mk 15,24–41

Čtení na 10. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.