Čtvrtek 21. května, Nanebevstoupení Páně

Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo.
Ž 97,10


Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava.
Ef 4,15


Milovat a nenávidět jsou vzájemné protiklady. Jsou to extrémní protiklady. Naše emoce ale někdy oba tyto póly zvládají prožívat současně. Je dost dobře možné někoho milovat a nenávidět zároveň, nelze to ale nikomu přát, protože nás to rozpolcuje a rozkládá. Také černobílé vidění problémů může být nebezpečné, protože nebere v úvahu jejich složitost, osekává je a svádí k nemoudrým a zkratkovitým řešením. To ale neplatí o vztahu ke zlu. Hospodin žádné směšování ani tolerování zla nesnese ze své podstaty. A protiklad milovat a nenávidět u něj stojí vedle sebe proto, že jde o lásku. Bůh miluje, a proto nenávidí zlo, které lásku ubírá a ničí. A toto pořadí je důležité i v našem vztahu k lidem. Pokud budeme milovat lidi, ale nenávidět zlo a hřích jako Ježíš, nebudeme rozpolceni, ale budeme růst.
Buduj naši lásku k tobě, Hospodine, ať jsme před tebou pravdiví, odoláváme zlu a následujeme Krista.

L 24,44–53 * Sk 1,3–11 * Fp 2,6–11

Čtení na 21. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.