Pondělí 11. ledna

Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
Ž 37,4


Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.
Mk 11,24


V modlitbě prosíme Boha, ale blaho často hledáme jinde. Vidíme ho třeba ve finančním zajištění, v dobré práci či v dobrém jídle a pití. Pocit naplněnosti nemíváme při bohoslužbě, ale ve chvílích, kdy dosáhneme nějakého úspěchu. Rozdělujeme si svět na dva - jeden máme určen pro Boha a druhý pro sebe. Který z nich je asi tak větší...? A v této nešikovné nerovnováze se divíme, proč naše volání k Hospodinu zůstává nevyslyšeno. Vždyť ani verš z žalmu nezní: "Vše, oč požádáš, ti bude dáno, a pak hledej blaho (třeba i u Hospodina, když to půjde)." Důležité je nejdřív hledat své blaho v Hospodinu, stavět na něm - a pak nám vnitřní hlas v nás, patřící Duchu svatému, sám řekne, o co má žádat naše srdce.
Milosrdný Otče, odpusť nám naši malost v našich tužbách i potřebách.

Sk 10,37-48 * Mk 2,13-17

Čtení na 11. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.