Středa 21. listopadu

Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžků s bezprávím.
Př 16,8


Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání.
1Te 4,6


Kniha Přísloví je nepřebernou studnicí moudrosti. Pro dnešní den je vybrán osmý verš šestnácté kapitoly: „Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžků s bezprávím.“ Lidé, kteří žijí ve světě bez Boha, se řídí jiným pravidlem: „Urvi si, co můžeš, a nehleď na prostředky, jakými to získáš.“ Neříkám, že je to heslo všech lidí bez Krista. To bych asi mnohým křivdil, ale většina naší světové populace je zaměřena jen na sebe a vlastní prospěch. A účel často světí i prostředky. Když se zeptáte mladé generace, většinou vám odpoví, že by chtěli mít dostatek peněz, aby si mohli co nejvíce užívat. Honba za majetkem byla, je a bude motivací pro mnoho lidí. Kniha Přísloví neříká, že majetek je špatný. Zdůrazňuje formu, jakou jsme tento majetek nabyli. Jít poctivou cestou často znamená mnohem menší zisk, ale o to větší radost a klid v srdci. Dnešní zamyšlení nás tedy nabádá k čestnému způsobu života.
Hospodine, prosím, dej mi sílu odolat pokušením, která na mne neustále někde číhají. Láska k penězům a majetku je často i mou slabinou, proto prosím, pomoz mi zachovat se čestně a správně.

L 13,1–9 * Ř 2,1–11 * Iz 1,21–31

Čtení na 21. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.