Úterý 28. června

Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.
Ž 16,8


Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek.
Sk 26,22


Před člověkem a jeho konáním kráčí Hospodin. Na druhou stranu je Bůh cestovatelům svědkem, že jejich činy jsou pravdivé. Jedná se o jednoduchý, nebo naopak nedosažitelný návod na život? Postmoderní člověk nahlíží veškeré dění v sobě, ve společnosti i ve světě většinou přes vlastní uvažování. Je to do určité míry dobře. Na druhou stranu mu ale hrozí, že se nedokáže odpoutat od sebe sama a svého výkladu světa. Nastávají situace, kdy naše jakkoliv skvělé logické uvažování nestačí, a v tu chvíli se člověk buď stane bezradným, anebo se spolehne na svůj přesah. Biblicky řečeno na Hospodina, který je nám svědkem, který nás povolává za svědky a kráčí po naší pravici. Jeho se dovolává a s ním má možnost rozmlouvat ve chvíli tísně.
Kéž se dokážeme spoléhat na tebe, svého svědka na nebesích, dneska, zítra i navěky.

Ex 2,11–25 * Sd 9,7–21

Čtení na 28. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.