Středa 29. června

Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život.
Dt 30,19


A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.
J 17,3


Vyvol si život! To je konečná Boží pobídka pro lid na cestě. Inu proč ne, to by mohla být pro většinu volba docela snadná, jenže o jaký život tu přesně jde? Je propastný rozdíl mezi tím, co za skutečný život považuje Bible, a tím způsobem žití, který je rozšířený podstatně masověji. Způsobem, kterému by se asi přesněji mělo říkat pouze „existence“. Jak přenést tu výzvu do dnešní doby? Třeba: Nespokojte se s tím, že jenom existujete, když je před vámi možnost žít. Doopravdy. Plně. Co znamená ten opravdový život, to by mohl naznačovat ten prostý verš ze 17. kapitoly evangelia podle Jana: poznat Boha a jím poslaného Krista znamená podíl na životě, který není omezen žádnou hranicí. Ani hranicí smrti.
Bože, kéž se nespokojíme se živořením; dej nám milost připojit se ke tvému životu, který nepomíjí!

Mk 1,40–45 * Sd 9,50–57

Čtení na 29. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.