Neděle 17. září, 15. neděle po Trojici

Nikdo z obyvatel neřekne: „Jsem nemocen.“ Lidu, který tam bydlí, bude odpuštěna nepravost.
Iz 33,24


Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.
Zj 1,17–18


Naděje byla asi vždy důležitou a potřebnou součástí lidského života. Ale v dnešní době pandemií, válek, ekonomických a jiných ohrožení se zdá být o to cennější hodnotou. V čem máme mít naději? Že se z každé nemoci uzdravíme? Že každé lidské zlo bude vyznáno, odpuštěno a napraveno? Prorok Izajáš přináší od Boha obraz, který se částečně může týkat historické obnovy Judska po asyrské invazi, ale především jde o budoucí konečné Boží království, ve kterém nebude žádná nemoc ani vina. Pro nás, kteří žijeme 2700 let po Izajášovi, se ale tento obraz už začal naplňovat: v Ježíši, který zemřel a žije navěky, v Ježíši, který zvítězil nad každou nemocí, zlem, smrtí.
Díky, Bože, za tu nepřekonatelnou naději, kterou máme v Pánu Ježíši Kristu.

Mt 6,25–34 * 1P 5,5b–11 * Gn 2,4b–15.18–25

Čtení na 17. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.