Neděle 17. září, 14. neděle po Trojici

V Boha, jehož slovo chválím, v Hospodina, jehož slovo chválím, v Boha doufám.
Ž 56,11-12


Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.
J 6,63


Švédský režisér Ingmar Bergman učinil ve svém filmu Hosté Večeře Páně hlavním hrdinou faráře Tomase Ericssona, který žil léta s pocitem, že se Bůh vůči němu odmlčel. Mlčící Bůh neodpovídá na jeho otázky, neřeší problémy jeho farníků. Důsledkem je beznaděj, samota a smrt. Tomas měl o Božím promluvení svou představu - a ta se nenaplnila. Jenomže Bůh mluví. Promlouvá prostřednictvím biblického textu, ale nejpřesvědčivěji v Ježíši Kristu. Jak zní tato jeho řeč? Co je jejím obsahem? Jediné: "Člověče, ať se děje, co se děje, mám tě rád a nikdy se tě nezřeknu." Tuto jistotu si Tomas nechal vzít, a proto Boha přestal slyšet.
Hospodine, nedovol mi ztratit víru ve tvou lásku, zjevenou v Kristu. Prosím, ať ji i dnes mohu zakoušet a mohu tě za ni chválit.

L 17,11-19 * Ř 8,(12-13)14-17 * Ž 119,65-72

Čtení na 17. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.