Úterý 17. září

Kde jsou tví bohové, které sis udělala? Ať vstanou a zachrání tě ve zlý čas.
Jr 2,28


Vstal, pohrozil větrům i moři. A nastalo veliké ticho.
Mt 8,26


To, o čem člověk řekne: „Bez toho by můj život neměl smysl,” to jsou jeho bohové. Modly Izraele nebyly prostinkou pověrou, lidé dříve nebyli hloupější než dnes. Inteligence lidí s časem nestoupá. Tito lidmi udělaní bohové zachycovali něco silného z lidské zkušenosti. Při jejich kultu byli lidé pro tu chvíli šťastní. Ale uctívali právě jen svou zkušenost, své pocity. Jak mě zachrání moje osobní zkušenost, když přijde něco úplně nového, něco, co jsem nezažil? Jak mě má touha po štěstí provede časy neštěstí, jak mi bude radit něco, co nemám? Lepší než hledat štěstí v životě je hledat smysl svého života. Lepší než lpět na své zkušenosti je potýkat se s tím, co je pro mne v životě nové.
Hospodine, promlouvej ke mně v mých dnech a ukazuj mi, co je každého dne potřebné.

Am 5,4-15 * Mt 15,29-39

Čtení na 17. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.