Sobota 18. května

Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: "Nemám v nich zalíbení."
Kaz 12,1


Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
Ko 1,16


Není náhoda, že Kazatel doporučuje poznávat Hospodina právě jakožto Stvořitele. Je to dobrý způsob přípravy na těžší životní situace, na krize, ba i na stáří. Právě v časech, kdy je člověk u konce se svou kreativitou a produktivitou, potřebuje vidět, že Bůh u konce není. Vždy zůstává tím, kdo je schopen stvořit cokoliv z ničeho. Kamkoliv je schopen vnést nový smysl do zdánlivé nesmyslnosti. A především: v Ježíši Kristu tvoří z duchovní mrtvoly nové stvoření. Má v rukou celý viditelný i neviditelný svět. V tom je velká naděje. Snáze si na ni vzpomenou ti, kteří v časech své největší síly za svou tvořivost a výkon děkovali právě Stvořiteli.
Děkuji ti, Pane, za sílu svých rukou a svého intelektu. Dej, aby dnes tvořily skrze tebe a pro tebe. Amen.

Za 4,1-14 * Sk 2,42-47

Čtení na 18. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.