Sobota 25. února

Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení.
Ž 73,25


Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí.
1P 1,8


Lidský povzdech zaznívá ve chvíli, kdy člověk neví kudy kam, nebo když na něco rezignuje. Někdy vzdechneme nad situací, ze které není úniku. Jindy zazní povzdech nad bližním, který nás opět zranil. A kolikrát jsme si už povzdechli nad sebou, to raději nepočítat. Stará píseň Izraele v sobě také nese povzdech, ale trochu jiný, s trochu jinou perspektivou. V té písni se ozývá povzdech, zda zbožnost a víra mají smysl, když se nesnadné okolnosti životu věřícího nevyhýbají. A v povzdechu se ozve i odpověď: Koho bych měl na nebesích a na zemi? Nejprve to je palčivá otázka: Je na nebi či na zemi někdo pro mne? Pak se povzdech změní ve vyznání: I když tě, můj Bože, nevidím, jedině ty jsi pro mne na nebi i na zemi.
I když tě, Kriste, nevidím, přesto tě miluji - a nakonec i v mém povzdechu mé srdce jásá.

Mt 13,31-35 * L 11,24-28

Čtení na 25. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.