Pátek 24. února

Každým jejich soužením byl sužován a anděl stojící před jeho tváří je zachraňoval; svou láskou a shovívavostí je vykupoval, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné.
Iz 63,9


Jeho rány vás uzdravily. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.
1P 2,25


V prorocké řeči je vzpomínka na časy minulé, na časy, v nichž, i když bylo někdy úzko, bylo široké Boží srdce. Srdce, v němž vždy bylo místo pro pláč s plačícími. Ve vzpomínce jsou i dost široká Boží ramena, jež unesla ty, kteří už sami nemohou. Jsou tam i poslové, dobří andělé, kteří podávají ruce k záchraně. Jakými vzpomínkami na dny minulé zahrneme svoji vlastní duši? Budeme naříkat a sténat, jak se nám nedaří a že život je pes, budeme naříkat, že na nás Bůh zapomněl? My smíme navzdory okolnostem vzpomínat, že každým naším soužením byl on sám sužován na kříži. I když bloudíme, ztraceni v bolesti či hříchu, on nás nalézá po všechny dny.
Kriste, já chci vzpomínat na tvou milost a lásku, ne na svou nouzi a hřích.

2Tm 3,10-17 * L 11,14-23

Čtení na 24. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.