Pátek 15. listopadu

Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý.
Př 10,19


Jím chválíme Pána a Otce, jím však také proklínáme lidi, kteří byli stvořeni k Boží podobě. Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji.
Jk 3,9-10


Obyčejné pracovní jednání, kde jsme si lámali hlavu nad některými výzvami, které nás potkaly. A jak tak spolu mluvíme, více a více vystupují názorové rozdíly, narážíme na sebe. Jako kdyby to mohlo pomoci, rozhodneme se druhého zavalit množstvím slov. Rychle reagujeme, diskutujeme, nesouhlasíme a rázem, aniž si to uvědomíme, přecházíme na osobní rovinu. Problémem už není to, co jsme chtěli řešit, ale ten druhý, jeho hloupé, nelogické názory. Divoký tok slov se v okamžiku změní v nechtěný, nepromyšlený osobní útok. Dochází k vnitřním zraněním, lidé se uzavírají, ztrácejí důvěru a nic se nevyřeší. Stojíme, sedíme proti sobě jako vojáci v zákopech a mezi námi je pouze území nikoho, spálená zem.
Pane Bože, díky za dar řeči, za to, že mám s kým mluvit. Prosím, uč mne mluvit.

2K 6,1-10 * Mt 24,1-14

Čtení na 15. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.