Sobota 17. října

Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší.
Dt 10,12


Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači!
Jk 1,22


Je to tak jednoduché! Toto očekává Bůh od svého lidu. Aby se ho bál, chodil po jeho cestách, miloval ho a sloužil mu. To stačí. Jedno vyrůstá z druhého. Začíná to bázní. Bát se Hospodina neznamená mít strach, nýbrž mít k němu úctu, brát ho smrtelně vážně. Všechno, co on říká a dává. Především jeho spásu v Kristu. A pak následuje to, aby se tato úcta promítala do celého způsobu života. Aby jeho lid přilnul k Bohu, který zachraňuje, a aby se pro něj tento Bůh a jeho záchrana stali tím nejdůležitějším. To stačí. V tom je všechno. Chovat v srdci spásu jako nevzácnější dar a milovat Dárce.
Svou láskou, Pane, před námi otvíráš nové možnosti a uvádíš nás na cestu pravého života.

Mt 5,17–24 * Jr 16,1–13

Čtení na 17. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.