Neděle 18. října, 19. neděle po Trojici

Poslouchat je lepší než obětní hod.
1S 15,22


Všude se ví o vaší oddanosti evangeliu. Mám z vás proto radost.
Ř 16,19


Rádi dáváme svým blízkým – i Bohu – věci. Dárky, oběti, modlitby, kultické či jiné zbožné výkony. I když to vyžaduje námahu a nasazení, je to jednodušší. Avšak Bůh nechce „něco od nás“. Chce nás samotné. Ale my se bojíme nebo nechceme dát sebe. Dát sebe znamená dát svůj čas, svou přítomnost a svou pozornost. Poslouchat, to je především „slyšet“. Co Bůh opravdu říká? Co po nás opravdu chce? Opravdu naslouchat je náročné, ale pozorným nasloucháním a ochotou uskutečnit to, co slyšíme, dáváme najevo, že si Boha vážíme. Tím ho uctíváme. To je pro něj naše nejvyšší pocta: pozorné naslouchání. Co opravdu říká Bůh? Dnes? Nám všem i mně osobně?
Mluv, Panovníku, tví služebníci jsou připraveni naslouchat.

Mk 2,1–12 * Jk 5,13–16 * Ž 119,121–128

Čtení na 18. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.