Úterý 3. srpna

Požehnán buď Bůh, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali.
Da 3,28


Teprve nyní se Petr vzpamatoval a řekl: „Teď už vím, že Pán opravdu poslal svého anděla, vysvobodil mne z ruky Herodovy.“
Sk 12,11


Třem chlapcům v ohnivé peci se povedla velká věc: vzbudit obdiv k Bohu. Zbožštělý babylónský panovník, a žehná Hospodinu za jejich záchranu! Uznává jeho moc a oceňuje, že se Hospodin umí o své lidi postarat. Ohromný obrat v příběhu těch chlapců, který přináší naději. I v našich ohnivých pecích bývají andělé. Je možné zůstat na Boží straně tváří v tvář zvůli. My dnes čelíme spíš plamenům agrese, moci, nenávisti, sobectví či závisti. Nedokážou nás připravit o holý život, umí ho ale proměňovat na živoření. Díky víře nepanikaříme. Byť se strachem, ale klidně a opřeni o Krista můžeme odolat. A třeba se i Nebúkadnesarové dneška budou překvapeně ptát: Jak to, že odoláváme, a kdo nám dává sílu.
Pane Bože, rozpouštěj můj strach.

Ef 5,15–20 * Sk 28,1–16

Čtení na 3. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.