Čtení na 29. května 2011

Jedni ve vozy, jiní zas v koně doufají, nám je nadějí náš Bůh - má jméno Hospodin!
Ž 20,8 B21


Ježíš řekl: "Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem."
Mt 20,25-26


Je neděle, mnozí z nás půjdou dnes do shromáždění, kde se káže Boží slovo, zakouší společenství věřících a možná se tam rodí i myšlenky a plány na skutky křesťanské pomoci. To pro lidi víry znamená připomínat si Hospodina, našeho Boha. Proti neděli jako by stála naše každodennost, ve které se nepřetržitě odehrává zápas o prvenství v bohatství, moci či kráse. Zamysleme se dnes, zda nám pokušitel nepodstrkuje svět soupeření i do sboru, církve, vztahů mezi věřícími. Pokud ano, platí Jakubův rozkaz: "Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl" (Jk 4,7-8 B21).

J 16,23b-28(29-32)33 * 1Tm 2,1-6a * Ž 77

Čtení na 29. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.