Čtení na 28. května 2011

Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není.
Ž 146,3


Je třeba více poslouchat Boha než lidi.
Sk 5,29 B21


Každý den se v důvěře obracíme na lidi, s kterými jsme v rodině, nebo v práci či jinde. Jsme jeden na druhého odkázáni, kromě jiného i proto, že existuje dělba práce a rozložení odpovědnosti. Důvěřujeme odborníkům, úředníkům, zmocněným osobám, kazatelům, biskupům atd. Potud je to v pořádku, tak to Pán Bůh zamýšlel už na počátku. Doporučení, abychom se nespoléhali na urozené nebo prosté, se týká dějinných zkušeností, že lidem nebylo dobře, když založili svou životní naději na lidech. Naše tělesná schránka se nakonec vrátí do země jako prach (Gn 3,19) a tím všechno pozemské končí. Proti falešné naději v poslední význam pozemského života staví Písmo naději žalmistovu, Petrovu i apoštolů, která se dívá k Bohu, jako k tomu, který vzkřísil Pána Ježíše a vzkřísí - ba již vzkřísil i nás - k věčnému životu (Ef 2,6)!

J 6,(60-62)63-69 * 2S 19,9b-41

Čtení na 28. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.