Čtvrtek 12. září

Zaplesej, sijónská dcero, zahlahol Izraeli! Raduj se a jásej z celého srdce, dcero jeruzalémská! Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil.
Sf 3,14-15a


On "na svém těle vzal naše hříchy" na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti.
1Pt 2,24


Už slyším svoje nevěřící přátele: "Cože? Z čeho že mám mít radost? Jaký rozsudek? Vždyť jsem nic zlého neudělal! Jen se podívej na..., ti by se měli stydět. Já... možná jsem někde udělal chybičku, ale to je přece lidské, ne?" Ospravedlňují se sami. Boha k tomu nepotřebují. Nedají si mluvit do svého rozhodování. Rozhodli se, že si se svým životem udělají, co chtějí. Na to se dá říct jenom: "Rozsudek nad tebou Hospodin nezrušil." Přesněji: "Zrušil, ale tys to nepřijal. Je mi to líto." Někdy si uvědomím, že mám sklon myslet a jednat podobně.
Pane Ježíši, děkuji ti, žes mě zachránil a osvobodil od mého hříchu. Prosím za sebe a za své přátele, ať přijímáme tvou milost a radujeme se z ní. Amen.

L 10,38-42 * Neh 10,1.29-4

Čtení na 12. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.