Čtvrtek 12. září

Odpověz mi, Hospodine! Ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
1Kr 18,37


A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste rozpoznali, na čem záleží.
Fp 1,9-10


Touha po Boží odpovědi nás pronásleduje stále. Zvlášť když jsme na dně, v nouzi anebo když ubývá věřících. Když jako Elijáš máme dojem, že naším úkolem je být tím posledním, kdo zhasne. Hodilo by se mít po ruce něco, co lidi konečně přesvědčí. Jenže oheň z nebe, zemětřesení ani jiné očividné zázraky neslavily valné úspěchy ani v Bibli. A přece tu Boží lid stále je. Boží odpověď můžeme totiž spatřovat spíš v tom nenápadném, třeba když se láska rozhojňuje, když opravdu toužíme rozpoznat, co je pravda a na čem záleží, když se naše srdce obrací k Bohu, když toužíme po odpovědi. Tehdy už ji máme! A pokud ji žijeme, mohou ji spatřit a žít také ostatní.
Bože, prosím tě, abych nalézal tvou odpověď na všechny radosti i starosti svého života.

Jk 5,13-16 * Mt 14,13-21

Čtení na 12. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.