Pátek 13. září

Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči.
Dt 4,9a


Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí a všem pomáhal.
Sk 10,38b


Být svědkem. Vidět něco na vlastní oči znamená stát se svědkem. Takový svědek může být požádán, aby to, co viděl, dosvědčil. Jeho svědectví tak má závaznou hodnotu, zejména pokud je předvolán před soud. Jednou jsem byl svědkem násilného činu a právě o takové svědectví mě soudce požádal. Věděl jsem, že to, co řeknu, bude zaprotokolováno. Potřeboval jsem k tomu trochu odvahy a bylo třeba se vyjadřovat přesně a zároveň věcně. Myslím, že právě takovým závazkem se pro nás může stát i to, že k nám Pán Bůh začne mluvit skrze své slovo a osloví naše srdce, aby nás přiměl jednat. Pak nás povede ke svědectví, abychom o jeho jednání dali vědět ostatním. Když dal Hospodin svému lidu Desatero - jasné a stručné slovo, měl si je jeho lid neustále opakovat, aby na ně nikdy nezapomněl a mohl podle něj žít. A tento život předávat dál.
Hospodine, obdařuj nás Duchem svatým a dej nám odvahu, abychom byli věcnými svědky o tvém jednání v našich životech. Amen.

L 22,35-38 * Neh 12,27-43

Čtení na 13. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.