Čtení na 13. června 2015

Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravils mě.
Ž 30,3


Modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni.
Jk 5,16


Touha po zdraví je zcela pochopitelná každému živému tvoru. Vzájemně si proto také přejeme: "Hodně štěstí, zdraví - a hlavně to zdraví..." Však také když nás bolí koleno, při každém kroku zřetelně cítíme opravdovost své touhy po zdraví. Složitější je to ovšem s ne-mocí v lidském nitru. To si sice také na každém kroku můžeme uvědomit svou bez-moc, ale mnohdy nás bolest života směřuje do nehybné křeče. To jsme pak i zcela neschopni vnímat, že nad lidským životem stojí láskyplná Vel-moc. Síla, která přináší zvěst o možné milosti a pokoji, co není z tohoto světa. Vírou jsme ujišťováni, že náš nebeský Otec naše volání o pomoc slyší a naše uzdravení od strachu a nepokojů je možné. Možné uzdravení smí zakusit i ti, kteří žijí vedle nás a kterým, jak poznáváme, je potřeba pomáhat činem a modlitbami.
Náš Otče, voláme k tobě a prosíme o pomoc, cítíme tíži malé moci a nemocí života a světa, prosíme o uzdravení...

Fp 1,12-18a * Gn 37,12-36

Čtení na 13. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.