Pondělí 13. června

Ve své spravedlnosti nám odpovídáš činy budícími bázeň, Bože, naše spáso.
Ž 65,6


Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.
J 14,14


Celý Žalm 65 je povzbuzením k modlitbě. Bůh slyší ty, kteří se k němu obracejí svými modlitbami a prosbami. Verš z Žalmu 65 nás ujišťuje o hluboké duchovní zkušenosti, že Bůh odpovídá. Jeho prozíravé zachraňující jednání v náš prospěch v nás vyvolává údiv, respekt i bázeň. Bůh nám odpovídá ve své spravedlnosti a moudrosti, neboť ne všechno, co si přejeme, co žádáme a k čemu se upínáme, je skutečně k dobru našemu anebo k dobru druhých. Proto může být Boží odpovědí na některá naše přání a tužby i mlčení, neboť Bůh pro nás zamýšlí něco jiného a lepšího.
Bože, uč nás být vnímavými pro tvé podivuhodné jednání a pro tvé odpovědi na naše modlitby.

Ex 3,13–20 * Sd 1,1–3.17–21

Čtení na 13. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.