Čtení na 12. června 2015

Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá nikdy dosti. Také to je pomíjivost.
Kaz 5,9


Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: "Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu."
Žd 13,5


Spokojenost ve všem a nevnímání nedostatků zřejmě není vždy pozitivní. I jistá nespokojenost může mnohé posouvat k dobrému. Dnes si v CČSH připomínáme 1. patriarchu K. Farského (zemřel 12. 6. 1927). Touha po proměně tehdejší římskokatolické církve dovedla jej a jeho spolupracovníky k založení církve (1920). Jako katoličtí kněží museli vystoupit ze zajištěnosti vnějšího života, vnímali, že už nemohou být spokojeni s tím, co "měli".
Nespokojenost a láska k pozemské zajištěnosti vlastně vždy patří k sobě. Na nás ovšem leží odpovědnost, abychom zdravě vnímali tento rozpor života. Abychom chtěli rozlišovat přirozené napětí a nedávali se tolik strhnout touhou srdce, co nachází pomíjivou jistotu v kralování nad pozemskými statky a žene se díky nespokojenosti kamsi do prázdna.
Náš Pane a Králi, prosíme, zastav nás vždy, když v nás převládne touha po pozemském zajištění namísto touhy po stolování s tebou...

L 22,24-30 * Gn 37,1-11

Čtení na 12. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.