Středa 27. ledna

Dával jsi svého dobrého ducha, aby je poučoval.
Neh 9,20


My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom poznali, co nám Bůh daroval.
1K 2,12


Jako věřící můžeme oporu najít ve víře. Kolem nás však jsou stovky a tisíce lidí, kteří si nevědí rady se svým životem, protože Boha neznají nebo jej ze svého života vyhnali. Něco podobného se stalo i Izraelcům na poušti - zaměnili Boha za bůžka, za modlu v podobě zlatého telete; Bohem pohrdli, nahradili jej šidítkem. I dnešní svět je plný takových model a náhražek, když se lidé klaní tomu, co považují za vzácné, jako tehdy putující lid Izraele zlato. A i v dnešním světě dochází ke stejným malérům, které plynou z klanění se modlám.
Stvořiteli, dávej nám stále svého svatého Ducha, ať nás uvádí do celé pravdy, ať nám projasní náš rozum. Nedopusť, abychom se klaněli stvoření místo Tvůrci.

Ř 4,1-8 * 1Tm 6,1-10

Čtení na 27. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.