Úterý 26. ledna

Kde jitro nastává i kde se snáší večer, všechno naplňuješ plesem.
Ž 65,9


S celou rodinou se radoval, že uvěřili v Boha.
Sk 16,34


Verš žalmu vyjadřuje absolutní slávu Hospodina, která je zřejmá po celé zemi, již obkrouží slunce během jednoho dne. Ano, tam, kde je patrná krása ranního východu slunce, může člověk i večer plesat nad krásou stvoření. Všude tam, kam dopadnou ranní paprsky a kde se večer stáhnou z obzoru, tam může člověk vzdát chválu Stvořiteli nebe i země. Jaká je to nádhera a nezasloužená milost, být účastníkem takové krásy!
Bože, náš Stvořiteli, naplň naše srdce radostí a chválou. Obdivujeme tvé stvoření a klaníme se tvé velikosti. Děkujeme ti za každé nové ráno i za každý večer, kdy můžeme odpočívat. Zůstávej s námi, Pane.

Dt 7,6-12 * 1Tm 5,17-25

Čtení na 26. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.