Pondělí 16. ledna

Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není.
Iz 44,6


Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod.
Ef 3,14-15


S kým nebo s čím dnes jistě počítáme? A co to pro nás znamená? A co když bude v životě nebo v našem světě leccos jinak, než jak jsme s tím počítali? Budu dál zdravit slovy "Dobrý den!", mluvit o lásce, otevírat své dveře? Různé zkušenosti nás vedou k opatrným obavám. Izajáš však připomene Hospodinovo slovo: "Kromě mne žádného Boha není." Nechce nás poučit o počtu bohů, přidává: "Neboj se!" Chce nás povzbudit: Ať se to vezme odpředu či odzadu, od začátku nebo od konce všeho života, právě s Hospodinem můžeme počítat v každé době. Není nic jistějšího než Boží vyvolení - a proto se nebojme.
Hospodine zástupů, pro Ježíše Krista i náš Otče, znáš moje spoléhání i obavy; nenech mě klesnout a sloužit tomu, co se staví na tvé místo. Provázej mě na cestách jako můj Pán.

Dt 4,5-13 * L 5,27-32

Čtení na 16. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.