Neděle 15. ledna, 2. neděle po Zjevení Páně

Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh? Proč jsme vůči sobě věrolomní?
Mal 2,10


Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.
J 13,35


Boží lid nebyl a není místem idylických vztahů. Je ale místem, kde se vztahům mezi lidmi přiznává zvláštní hodnota. Prorok Malachiáš tu volá k nápravě vztahů - svou připomínkou, že všichni máme jednoho Tvůrce, všichni máme jednoho Otce, který nám život daroval, život umožňuje, život chrání. Před ním a před jeho autoritou jsme si všichni rovni, navzdory všem nerovnostem mezi námi. Před jeho tváří máme odpovědnost jeden za druhého. A Ježíš nás vede ještě dál: Máme se navzájem milovat tak, jako když Mistr jde a svým žákům myje nohy. Milovat se navzájem tak, že první se stávají posledními a poslední prvními. Milovat tak, že jeden dává sám sebe za druhé.
Bože, odpusť, že o lásce příliš mluvíme; dej, ať umíme milovat.

J 2,1-11 * Ř 12,(4-8)9-16 * Ž 4

Čtení na 15. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.