Čtení na 16. ledna 2015

Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoli jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás. Vás je přece méně než kteréhokoli lidu. Ale protože vás Hospodin miluje.
Dt 7,7-8


Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává.
Ř 9,16


Hospodin si vyvoluje své děti. Přilne k nim láskou otcovskou. On je přísný Otec, protože mu záleží na růstu ctností, na konání dobra, na schopnosti rozpoznávat vůli Nejvyššího. Sesílá nám Ducha svatého. Ten nám pomáhá rozpoznávat naše poslání. Konáním skutků, zásluhami si nelze získat Boží lásku. On sám se svobodně rozhoduje. Jde nám naproti a má nás rád, ještě než my jsme začali hledat jeho. Ale nemůže nám naši cestu po úzké stezce příliš usnadňovat. Tady si vzpomeneme na staré tvrzení: "Jen rány dávají věcem tvar." K životu nepatří pouze úspěchy, hojnost, radost. Náležejí k němu i zkoušky, obtíže, nemoci, ztráty, strach. Jako po noci přichází den, tak i po zátěžových situacích se dostavuje úleva a naděje a rozhoří se láska.
Bože Otče, prosíme tě, smilovávej se, ve své milosti nám nabízej hojnost darů plných lásky.

L 12,49-53 * Gn 8,1-12

Čtení na 16. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.