Pondělí 19. listopadu

Nenechám tě klesnout a neopustím tě.
Joz 1,5


Váš zármutek se promění v radost.
J 16,20


Jozue dostává od Boha nelehký úkol: přejít Jordán a dobýt zaslíbenou zemi. Po mnoha letech putování pouští se schyluje k tomu, co mělo nastat už mnohem dříve. Pro nevěrnost lidu ale ti, kdo vyšli z egyptského otroctví, nemohli vstoupit do zaslíbené země. Teprve až jejich děti. A ty jsou nyní svěřeny do rukou Jozuových. On sám si je vědom toho, že to nebude lehký úkol. Přesto svou naději vkládá do Božích rukou. A dostává od Hospodina úžasné zaslíbení: „Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout a neopustím tě.“ To je nádherné ujištění, které by si přál od Boha slyšet snad každý z nás. My si to ale nemusíme jen přát, my přece toto ujištění máme také! V listu Židům 13,5–6 je napsáno: „Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘ Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘“ Možná nejsme Jozuové, ale Boží příslib, že s námi bude po všechny dny našeho života, je stále platný.
Pane Bože, prosím tě o tvé vedení v mém životě. Buď celý dnešní den i noc mým průvodcem. Dej mi poznat svou cestu.

Mt 7,21–29 * Iz 1,1–9

Čtení na 19. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.