Čtvrtek 19. listopadu

Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.
Ž 34,9


Pojďte, vše už je připraveno.
L 14,17


Žalm nás vyzývá, abychom to s Hospodinem zkusili a přesvědčili se o jeho dobrotě. Každý má mít zkušenost s jeho dobrotou. Dobře je člověku, který u něho hledá útočiště. Hospodin je oporou a zdrojem síly. Tak tomu bylo u krále Davida, kterému se připisují žalmy. Byl mladý a byl pronásledován. Právě jako ponížený hledal oporu v Hospodinu a zpíval žalmy. Takové zpěvy jsou oporou pro všechny ponížené i pro všechny lidi, kteří dnes hledají pevný základ života. Velikost a síla člověka spočívá v tom, že je pozván do společenství s Bohem. Okusit a uzřít jej může každý jen sám za sebe. Každý je zván, aby s Bohem udělal dobrou zkušenost jako s oporou pro člověka.
Pane, děkujeme, že nás zveš a že osobně můžeme zakusit tvou dobrotu. Děkujeme, že pro nás připravuješ dary života. Dej, abychom se vydali cestou důvěry a nevzdálili se ti.

L 15,1–10 * Pl 5,1–22

Čtení na 19. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.