Čtvrtek 11. července

On zástupy lidí napraví. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých kopí srpy.
Iz 2,4 (B21)


Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení.
L 2,14


Meče a kopí jsou ostré nástroje válek a bojů. Izajáš mluví o čase, kdy už tyto zbraně budou k ničemu, kdy zástupy nebudou mezi sebou bojovat, kdy nebude potřeba nic dobíjet, kdy nebude potřeba se bránit.
Pluhy a srpy jsou ostré nástroje používané v zemědělství, nástroje k orbě a sklizni. V tomto textu symbolizují období pokoje a míru.
Je zajímavé, že všechny tyto nástroje musí být ostré, aby plnily svůj účel, a přesto v jednom případě slouží k záhubě a ve druhém k životu. Chyba tedy není v nástrojích, ale v nás lidech. V tom, k čemu své nástroje chceme používat.
Pane, pomáhej nám užívat naše ostré nástroje k dobrým věcem. Proměňuj už nyní naše srdce, aby mohl ve světě zavládnout pokoj.

Mt 18,15-20 * Jk 5,1-6

Čtení na 11. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.