Pátek 13. září

Proč dopřává Bůh bědnému světlo, život těm, kdo mají v duši hořkost, kdo toužebně čekají na smrt - a ona nejde.
Jb 3,20-21


Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.
Žd 2,18


Proč? Tak častá otázka u dvou tak vzdálených skupin: u malých dětí a u lidí starých a nemocných. Proč? Proč lidé trpí? Jak to Bůh může dopustit? Copak Jób něco provedl? Čím jsem si to zasloužil? A co Ježíš? Proč on musel trpět?
Většinou nedostaneme odpověď na otázku „proč, z jaké příčiny“, ale někdy se dobereme alespoň odpovědi na otázku „k čemu to může být, co s tím“. Stále znovu se tak můžeme vracet k Jóbovu příběhu nezodpovězených otázek, opuštěnosti, hledání viny u nevinného, až nakonec objevíme, že přes to všechno nebyl opuštěn. I hluboko na dně, kde už ani přátelé či církve nejsou útěchou, je o koho se opřít. I tam vkročil Bůh už dávno před námi, i tam nám už nachystal záchranu.
Můj Bože, jak mnoho trpících je v tomto světě. Prosím tě nyní za každého z nich.

Mt 12,15-21 * Mt 14,22-36

Čtení na 13. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.