Pátek 21. ledna

Hospodine, tys náš Otec! My jsme hlína, tys náš tvůrce, a my všichni jsme dílo tvých rukou.
Iz 64,7


Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo.
J 15,16


Navzdory svému provinění volá lid Boží ke svému Bohu a dovolává se smlouvy, kterou Hospodin s jejich otci uzavřel. Navzdory všemu jsou jeho lid, dílo jeho rukou, a Hospodin je a zůstává jejich Otcem. Celou svou bídu před ním vyznávají. Touží po jeho blízkosti a jeho lásce. On kdysi vyvolil jejich otce, aby byli jeho lid, a ta smlouva, kterou s nimi uzavřel, zavazuje i jeho, Hospodina. Na rozdíl od nás lidí Hospodin, náš Bůh, zůstává věrný a nezapomíná. Čeká, až se k němu s kajícím srdcem vrátíme. Přijme nás znovu za svůj lid. Dá nám druhou šanci nést ovoce, být svědky jeho lásky a milosrdenství ve světě, kam nás postavil. A dá nám k tomu i sílu a svého Ducha, nenechá nás bez pomoci, vždyť jsme jeho a jen my můžeme nést ovoce.
Hospodine, ty jsi nás učinil. Jsme tvoji, tak nás neopouštěj.

Ga 5,1–6 * Joz 6,11–27

Čtení na 21. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.