Neděle 12. června, Trinitatis (neděle Svaté Trojice)

Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo.
Ex 23,2


Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava.
Ef 4,15


O důležitých věcech často rozhoduje většina. Čím více lidí, tím větší a silnější je jejich hlas a tím větší je i šance prosadit záměry a úmysl. Názor většiny bývá přesvědčivý a může ovlivnit toho, kdo si vlastní postoj tvoří těžko anebo si ve svém názoru není příliš jistý. Někdy člověk může mít svůj vlastní názor, ale většina ho může natolik zviklat, že od svého názoru časem ustoupí a splyne s davem. Měřítkem toho, co je pravdivé a dobré, není množství stoupenců určitých názorů a jejich jednání, ale pravda a dobro samotné. Ježíšův učedník musí někdy jít proti proudu a volit nesnadnou úzkou cestu.
Bože, dávej nám odvahu a sílu nepodlehnout hlasu davu, ale řídit se hlasem svého svědomí a pravdou tvého slova.

J 3,1–13 * Ř 11,32–36 * Iz 6,1–13

Čtení na 12. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.