Středa 10. srpna

Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.
Iz 43,2


Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní?
Mt 8,26


Půjdeš-li… Když půjdeš, budeš moci pokračovat. Živly tě sice budou ohrožovat, ale ty budeš moci jít dál. Není to zaslíbení bezstarostného života. Dravý proud a oheň jsou nebezpečné. Někde ve vzduchu je ohrožení života. Některá maminka by možná řekla: „Tam nechoď, tam je to nebezpečné.“ Bůh však říká: „Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou.“ Bůh je jiný než většina maminek. Náš svět je nebezpečný. Bůh to ví, a přece o nás nemá strach, jako ho mají maminky. Není odtržený od reality života. Naprosto přesně ví, co nás čeká. Ale jeho zaslíbení je určeno právě do nebezpečného světa. Budu s tebou. Tak se neboj vykročit a jít. To zaslíbení platí pro ty, kdo překonají strach a jdou dál.
Milý Ježíši, naplň mé srdce odvahou a odhodláním pokračovat ve své cestě. Nechci se dívat na nebezpečí, ale na tebe, který jsi se mnou.

Př 8,12–21 * J 10,1–10

Čtení na 10. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.