Pondělí 23. ledna

Ať nejsem zahanben, vždyť se utíkám k tobě.
Ž 25,20


Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále.
Mt 7,25


Vztah žalmisty k Hospodinu je velmi důvěrný. On mu vlastně říká: „Přece nedopustíš, abych byl zahanben!“ Takový důvěrný vztah k Bohu vzniká podobně jako vztah mezi dvěma lidmi. Na počátku stojí jakési první setkání, první objev toho druhého. Čím déle vztah trvá, tím více se prohlubuje, a je-li rozvíjen, hraje v něm stále důležitější roli důvěra. Bůh není jen nějaká síla nebo mocnost. Je to osoba, kterou mohu vnímat, mohu s ní komunikovat, mohu cítit, že jsem jí naplněn a milován. Nakolik se jí odevzdávám a otevírám, natolik roste náš vzájemný důvěrný vztah.
Pane Ježíši, nechť je moje důvěra k tobě čím dál větší, až se stane bezmeznou.

Sk 16,9–15 * Gn 11,1–9

Čtení na 23. ledna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.