Čtení na 13. června 2011

Nikdy už nebude slýcháno o násilí ve tvé zemi, o zhoubě a zkáze na tvém území. Své hradby budeš nazývat "Spása" a své brány "Chvála".
Iz 60,18


Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové."
Zj 21,5


Tato nádherná vize, kterou prorok předestřel Božímu lidu, připomíná nám všem, pro co jsme stvořeni. Dotýká se našich nejhlubších tužeb. Co v tobě probouzí tato prorocká slova ? Věřím, že také dnes a ve tvém životě, mohou uvolnit obrovskou energii a potenciál darů, který ti byl dán pro budování Božího království. Bůh k nám mluví o nádherné zemi, kterou chce darovat novému lidstvu. Jsou to slova, která nás osvobozují od urputného boje za proměnu stávajícího porušeného světa, k radostné a nadějné službě bloudícím a ztraceným. Pozvedněme svůj pohled v modlitbě k Tomu, který sedí na trůnu - ke vzkříšenému Pánu - který tvoří něco nového. Dovolme mu, aby dnes jeho nebeská vize pronikla do tohoto světa v našich srdcích a stala se radostí a silou, která přináší naději všem. Konej dnes nebeské věci, které ti připravil, a které v tobě působí sám Pán. Žij už dnes, navzdory vší nespravedlnosti světa, jako občan nebeského království. Nazvi hradby svého života, své rodiny a svého společenství ‚Spásou’. Vcházej a vycházej k druhým branami Chvály. Žij životem, pro který jsi byl stvořen a nezapomeň, že i v tobě Pán stále tvoří nové.

Mt 16,13-19 * 1K 12,4-11

Čtení na 13. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.