Úterý 13. června

Spíše bych se dotazoval Boha, svoji záležitost předložil bych Bohu, který dělá věci veliké a nevyzpytatelné, nesčíslné divy.
Jb 5,8-9


Nemocný mu odpověděl: "Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde." Ježíš mu řekl: "Vstaň, vezmi své lože a choď!"
J 5,7-8


Kdo odpoví na tvé volání? Pošetilci - ti, co radí ke hříchu? Chytráci - ti, co mají na vše patent? Zdá se, že nejhorší je to, že obojí mohou patřit mezi věřící. Kapitola začíná: "Na koho ze svatých se obrátíš?" Tak se ptá Jób dnes i nás. Ochrnutý u rybníka neměl nikoho, kdo by mu pomohl, a vlastní síly tak zoufale chybí. Někdy můžeme být v podobné situaci, kdy nemáme nikoho, na koho bychom se obrátili s prosbou o pomoc. Uprostřed davu tak často zakoušíme vnitřní a často i vnější samotu. Čím jsem starší, tím víc jsem Bohu vděčný za svou širokou rodinu i za své křesťanské přátele. Ani jedno není samozřejmostí. I ty buď vděčný a buď aktivní součástí společenství. Přesto se dotazuj především Boha a u něj hledej pomoc. I dnes mu předlož svou záležitost.
Tobě, Pane, předkládám svůj dnešek, ale i své srdce. Ujmi se, prosím, obojího.

Iz 43,8-13 * Sk 7,54-8,3

Čtení na 13. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.