Pondělí 13. června

Budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí.
Iz 58,11


Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.
J 4,14


V zahradě je potřeba mít vodu, bez ní jsou jablka na stromě malá, tráva hnědá, rajčata ani nevykvetou a v hlíně zejí hluboké praskliny. Podle proroka Izajáše člověk vadne, když neláme chléb hladovému, neotevírá svůj dům potřebným, neobléká nahé, když je lhostejný. Uschlý je ten, kdo umí jen hrozit a druhými manipulovat.
Funguje to opačně, než bychom čekali: sobectvím, škudlením a netečností se o zdroje pro sebe připravujeme, nikoli je množíme. S duchovním životem úzce souvisí život otevřený pro druhé.
Každý náš pokus zmírnit bolest druhého a napravit nespravedlnost ve společnosti je konví vody pro nás samotné.
Bože, často mívám pocit, že jsem spíš zahradou vyprahlou než tou zavlažovanou. Proto mi zní nadějně tvé zaslíbení, že tomu bude jinak. Prosím, pomoz mi vidět až za branku mé zahrady.

L 7,36-50 * Ex 1,1-22

Čtení na 13. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.