Čtvrtek 13. června

Ása volal k Hospodinu, svému Bohu. Řekl: "Hospodine, jen ty jsi s to pomoci, postaví-li se mocný proti bezmocnému. Pomoz nám, Hospodine, náš Bože, neboť ty jsi naše opora. V tvém jménu jsme přitáhli proti tomuto davu. Hospodine, ty jsi náš Bůh, proti tobě člověk nic nezmůže!"
2Pa 14,10


Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!
Ř 8,15


Nejsme syny a dcerami otroctví, jsme dědici svobody. Naším výsadním právem je volat po Bohu a modlit se k němu "Otče náš...". Je to však Otec mocný a spravedlivý a měli bychom před ním chovat bázeň. Co my maličcí dokážeme před hněvem Hospodina? Mnohdy na to zapomínáme, činíme si z Boha automat na prosby. Bůh je však neustále odpouštějící a trpící za nás..
Hospodine mocný, spravedlivý a dobrý, ukazuj nám správné stezky, abychom chtěli být a žít jako tvé dobré děti, hodné toho jména. Amen.

Mt 15,29-39 * Sk 9,10-19a

Čtení na 13. června v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.