Pondělí 18. února

Bože, nebuď zticha, nemlč, Bože, nezůstávej v klidu! Hleď, jak tvoji nepřátelé hlučí, kdo tě nenávidí, pozvedají hlavu.
Ž 83,2-3


Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.
2Pt 3,9


Ještě dříve, než jsou v následujících verších identifikováni nepřátelé, jsme vtahováni do modlitby v lidské krizi. Žalmy úpěnlivých proseb svědčí o křehkosti a zranitelnosti lidského života. Nejen žalmista, ale celé společenství je v těžkém ohrožení útoku od okolních národů, a tak se obrací na Pána Boha s velkou naléhavostí až útočností. Je dobré si povšimnout, že žalmista do své krizové situace vtahuje Pána Boha. Ohrožen nepřáteli není jen Boží lid, ale je to sám Bůh. Nepřátelé Izraele jsou nepřáteli samotného Boha. Nenávist nepřátel k lidem je zároveň nenávistí k Stvořiteli. Mnoha zkouškám a krizím na zemi nebudeme rozumět. Ještě těžší je, když se nám zdá, že Pán se svou pomocí otálí. Přesto je naléhavá modlitba naším spojením s Bohem a v modlitbě se často rodí pokání a odevzdanost do Boží ruky. Modlitba v sevření a krizi má svůj hluboký smysl.
Bože, nenech nás na pospas nepřátelům ohrožujícím život fyzicky ani duchovním mocnostem. Amen.

1J 3,7-11(12) * L 10,1-16

Čtení na 18. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.