Úterý 18. února

Neboj se, země, jásej a raduj se, neboť veliké věci vykoná Hospodin.
Jl 2,21


Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy.
1Tm 3,16


Joel nám již svým jménem připomíná základní vyznání života věřícího člověka: „Hospodin je Bůh!“ Ten Nejvyšší je námi poznaný, je to Hospodin. Jeho láska, ochrana a všechna zaslíbení jsou nám důvodem k radosti. A proč i nám, nežidům? Protože věříme, že skrze našeho bratra a Pána Ježíše Krista, který byl ospravedlněn Duchem a přijat do slávy Boží, máme i my podíl na tomto skutku, na této oběti. Jak přesně do detailů to bylo, nevíme, ale věříme v toto velké tajemství, které se událo, a chceme vyznávat: „Hospodin je Bůh!“
Raduj se, Jeruzaléme i celá země! Hospodin, náš Bůh, dává vše ve správný čas.

Ez 33,30–33 * 1K 9,24–27

Čtení na 18. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.