Čtení na 8. října 2015

Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly.
Oz 6,6


Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.
Ř 12,9-10


Město nemilosrdně stravoval oheň. Na ulicích jen křik a pláč. A pak vše utichlo. Jeruzalémský chrám ležel v troskách. Jeho poklady uloupili nepřátelé. Oběti se nekonaly. Malý Chajim byl velmi smutný. Jeho snem bylo stát se knězem či levitou a sloužit Bohu v tom nádherném chrámu. Maminka jej pohladila po vlasech. "Nebuď smutný, můj malý, i kdyby chrám stál, nemohl bys v něm konat službu Bohu, protože tvůj otec nebyl knězem ani levitou. Ale můžeš být spravedlivý a milosrdný, protože to nezáleží na tvém původu, ale na tvém rozhodnutí." A pak mu začala vyprávět starou legendu o andělu, který ve chvíli, kdy se měl zrodit nový člověk, předložil Svatému jedinou kapičku a řekl: "Můj pane, co vznikne z této kapky? Povstane z ní člověk silný, nebo slabý, moudrý, nebo hloupý, bohatý, nebo chudý?" Nikdy se však Boha neptal, zda nový člověk bude spravedlivý, nebo bezbožný, protože to závisí jen na jeho rozhodnutí.
Pane, děkujeme ti, že nám dáváš možnost rozhodnutí.

Sk 6,1-7 * Mt 22,34-46

Čtení na 8. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.