Čtení na 9. října 2015

Hospodin je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.
Jl 2,13


Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Vždyť Pán je plný soucitu a slitování.
Jk 5,11


Můžeme my lidé o sobě říct, že jsme milostiví, plní slitování a nejvýš milosrdní? Slitování v sobě občas nacházíme, ale je limitováno naší momentální situací a dalšími faktory. U Boha je tomu jinak. On je nejvýš milosrdný. Má člověka rád, neboť ho stvořil ke svému obrazu. Nestvořil ho jako svého nepřítele, ale z lásky. Jeho láska vůči člověku je nekonečná, nepodmíněná, všeobjímající a vše prostupující. Naše lidská láska se někdy podobá směnnému obchodu. Bůh nám ve své milosti odpouští naše provinění, naši nedokonalost. My lidé si vzájemně nebo i sami sobě kolikrát odpustit neumíme, donekonečna omíláme staré křivdy, vyčítáme si vinu a třeba i kvůli tomu vršíme jeden zlý skutek na druhý. U Hospodina i v Ježíši Kristu poznáváme nekonečnou nepodmíněnou lásku a sílu opravdové milosti.
Prosíme tě, Bože, dej, abychom se vůči druhým i sobě snažili jednat v duchu skutečné, ničím nepodmíněné lásky.

L 23,32-34 * Mt 23,1-22

Čtení na 9. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.