Středa 24. dubna

K tobě, Panovníku Hospodine, pozvedám své oči, utíkám se k tobě, nevydej mě smrti.
Ž 141,8


Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána.
J 20,20


Tento žalm byl zpíván v době večerní oběti. Slunce zapadlo a noc byla již blízko. Noc byla vždy vnímána jako čas duchovní temnoty a smrti. Mocnosti se ujímají vlády, svévolníci vycházejí ze svých domů. Od starověku až podnes platí, že spravedlivý nemůže dobře vycházet se svévolníkem. Mezi nimi je neprostupná hranice. Jeden se řídí Božím zákonem, miluje Boha a jeho cesty, druhý se řídí svým rozpoznáním dobrého a zlého, Bůh není měřítkem jeho života. Zdá se, že spravedliví byli vždy v menšině. Zlo, smrt a svévole měly a mají častokrát navrch. Dokonce i Kristus byl vydán smrti kříže. Ale - učedníci se zaradovali, když spatřili Pána.
Otče, děkujeme, že můžeme vědět, že nenecháš spravedlivého v moci tmy a smrti.

J 20,11-18 * Ř 12,9-13

Čtení na 24. dubna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.