Pondělí 12. srpna

Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a čest, že je dobrý, že jeho milosrdenství nad Izraelem je věčné.
Ezd 3,11


Celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy, které Ježíš konal.
L 13,17


Dnešní text nás přivádí do doby, kdy izraelský lid začal s obnovou svatyně. Světlý okamžik v těžké době izraelského lidu. Kněží i celý lid si uvědomovali, komu za to vděčí. Všechna chvála a čest jde v modlitbách a písních směrem k Hospodinu. Kolik času v našich modlitbách a rozhovorech s Bohem věnujeme chvále a vděčnosti? Zamysleme se na chvíli a připomeňme si, za co vše vděčíme v našich životech Pánu Bohu. Nenechme si to pro sebe, ale řekněme mu to v modlitbě. Nemějme strach, že už nám nezbude čas pro vlastní prosby. Kéž by naše díky Pánu Bohu byly pro nás stejně přirozené jako naše prosby.
Pane Ježíši, děkuji ti za…

Mt 7,7-12 * Mt 9,9-13

Čtení na 12. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.