Sobota 12. srpna

Panovníku Hospodine, ty sám jsi Bůh, tvá slova jsou pravda.
2S 7,28


Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.
L 21,33


Vězeň pro víru za komunistického režimu, zesnulý rumunský farář R. Wurmbrand, upravuje interpunkčně Ježíšův výrok následovně: "Já jsem ta cesta: pravda i život." Pravdu nelze spoutat navždy. Samařanka u studny řekla Ježíši: "Až přijde Mesiáš, ten nám poví všecko." Netušila, jakou sama řekla "pravdu". Poví nám celou pravdu o nás, všecko, jak na tom jsme. Jako jí, která měla už pět mužů a ani ten současný nebyl jejím manželem. Holá pravda může člověka zničit. Ale skrze Ježíše Krista se stala "milost a pravda". Pravda spojená s milostí osvobozuje. Darem Boží milosti není naše zničení, ale život věčný. Život v pravdě je oděn do slov i do skutků a září jako jasné hvězdy ve tmě.
Pane, ať dnes nepropásnu příležitost, kdy má tvá slova uslyšet i uvidět můj bližní!

Fp 2,12-18 * Sk 23,1-11

Čtení na 12. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.