Pondělí 17. února

Navrátí se k Hospodinu všechny dálavy země.
Ž 22,28


Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.
1Tm 2,4


„2001: Vesmírná odysea“ od S. Kubricka. Na pozadí vesmírné pouti zde zaznívá symfonická báseň R. Strausse na námět knihy F. Nietzscheho „Tak pravil Zarathustra“. S dobýváním kosmu máme spojeno osvobození od všeho předchozího, tolik lidského, co nás drží při zemi. Pyšný Nietzsche a jeho samolibý perský žrec! Dálka nás vábí stejně jako zapuzení dosaženého.
První tóny lidské skladby mimo domovskou planetu zazněly již v roce 1969. N. Armstrong nechal na Měsíci zaznít symfonii A. Dvořáka „Z Nového světa“. Skladba z roku 1893, jíž český rodák Novému Yorku, svému novému domovu, vtiskl pečeť ušlechtilé lidské kultury, je voláním po domově ztraceném, vzdáleném, opuštěném. Čím je New York vůči Vysoké u Příbrami? Přes všechnu vůni dálek je to ztracený domov, který hledáme a který na nás dychtivě čeká.
Milovaný, ty tolik vzdálený Otče, celý vesmír, bohatství dálek, každý strom, co dává bezpečí, i lichotky trhovců, které povzbudí, to vše si ponech, jen mne od sebe neodpuzuj.

Dt 32,44–47 * 1K 9,19–23

Čtení na 17. února v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.