Sobota 4. července

Obrátím se k vám a způsobím, že se rozplodíte a rozmnožíte. Svou smlouvu s vámi upevním.
Lv 26,9


Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v něm řečeno „Ano“. A proto skrze něho zní i naše „Amen“ k slávě Boží.
2K 1,20


Stane se vám, že uzavřete smlouvu, ani o tom nevíte – ústní, listinnou, elektronickou, digitální, telefonickou? Ovšem mezi všemi smlouvami a dohodami, které v životě uzavíráme, podle kterých nakupujeme a prodáváme, pracujeme a vůbec všelijak působíme, je některá smlouva výjimečná. Je to Boží smlouva s lidmi. Bůh je tím silnějším smluvním partnerem, autorem i garantem, a přece pro nás tato smlouva není nevýhodná. Z celé řady Božích smluv připomínám zejména tu poslední, kterou potvrdil a podepsal vlastní krví Ježíš Kristus. Jak známe pozemské smlouvy, jsou zavazující a patří k nim smluvní podmínky. A jak je to s Boží smlouvou?
Otče, děkuji za Krista, modlím se za tento den a nezapomínám, že tvá smlouva s námi je oboustranná.

Jon 3,1–10 * 1Kr 13,11–34

Čtení na 4. července v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.